RSS

Tính nhẩm (st)

17 Th1

1.    Nhân một số có 2 chữ số với 11

Tách 2 chữ số AB ra rồi lấy tổng của hai số đó (A + B) chen vào giữa. Nếu (A + B) > 10 thì chúng ta ghi số ở hàng đơn vị của tổng đó vào giữa, và cộng thêm 1 vào chữ số đầu.

AB*11 = A(A + B)B

VD1: 63*11 = 6(6+3)3 —– Kết quá: 693

VD2: 67* 11 = 6(6 + 7)7 —– Kết quá: 737

VD3: 97*11 = 9(9 + 7)7 —– Kết quá: 1067

2.    Nhân hai số có hai chữ số mà chữ số hàng chục giống nhau

AB*AC với B + C = 10

Lấy kết quả A* (A + 1) viết liền ra phía trước và kết quả (B*C) viết liền ra phía sau.

VD1: 13*17 —– 1*(1 + 1) = 2, 3*7 = 21 —– Kết quá: 221

VD2: 34*36 —– 3*(3 + 1) = 12, 4*6 = 24 —– Kết quả: 1224

VD3: 81*89 —– 8*(8 + 1) = 72, 1*9 = 09 —– Kết quả: 7209

VD4: Chúng ta có thể tính nhanh bằng cách linh hoạt phép cộng và phép nhân:

43*49 = 43*47 + 43*2 = 2021 + 86 = 2107

3.    Bình phươngcủa một số hai chữ số có chữ số cuối là 5

Cách 1: Lấy số tròn chục trên và số tròn chục dưới của số cần bình phương nhân với nhau rồi cộng cho 25

VD1: 55*55 = (60*50) + 25 = 3025

VD2:75*75 = (80*60) + 25 = 5625

Cách 2: Lấy bình phương của chữ số hàng chục cộng với chính nó rồi thêm 25 vào sau.

VD1: 25*25 —– (2*2 + 2) = 6 —– Kết quá: 625
VD2: 85*85 —– (8*8 + 8) = 72 —– Kết quá: 7225

Cách 3: Lấy chữ số hàng chục nhân với (chữ số hàng chục cộng 1) rồi thêm 25 vào sau kết quả.

VD1: 35*35 —– 3*(3 + 1) = 12 —– Kết quá: 1225
VD2: 95*95 —–9*(9 + 1) = 90 —– Kết quá: 9025

4.    Tích hai số từ 11 đến 19

Cộng số thứ nhất với chữ số hàng đơn vị của số thứ hai rồi nhân cho 10. Đem kết quả này cộng cho tích của hai số hàng đơn vị.

VD1: 16*14 = (16 + 4)*10 + 6*4 = 200 + 24 = 224
VD2: 15*18 = (15 + 8)*10 + 5*8 = 230 + 40 = 270

5.    Nhân 1 số chẵn với 5 thì chia đôi số đó rồi thêm 0 phía .

6.    Nhân 1 số lẻ với 5 thì chia đôi số đó rồi bỏ dấu phẩy.

7.    Tích hai số hai chữ số có hàng đơn vị là 5 và hàng chục cùng là hai số lẻ hoặc cùng là hai số chẵn 

Lấy hai số hàng chục nhân với nhau rồi cộng với trung bình cộng của hai số đó và thêm 25 vào sau.

VD1: 35*55 —– 3*5 + (3 + 5)/2 = 15 + 4 = 19 —– Kết quá: 1925
VD2: 45*25 —– 4*2 + (4 + 2)/2 = 8 + 3 = 11 —– Kết quá: 1125

8.    Tích hai số hai chữ số có hàng đơn vị là 5 và hàng chục có một số lẻ và một số chẵn

Lấy hai số hàng đơn vị nhân với nhau rồi cộng với trung bình cộng của hai số đó và bỏ đuôi sau dấu phẩy, rồi thêm 75 vào sau.

VD1: 35*45 —– 3*4 = 12, (3 + 4)/2 = 3.5 = 3 (bỏ đuôi) —– 12 + 3 = 15 —– Kết quá: 1875
VD2: 55*45 —– 5*4 = 20, (5 + 4)/2 = 4.5 = 4 (bỏ đuôi) —– 20 + 4 = 24 —– Kết quá: 2475

9.    Phép chia  

Một số chia hết cho 4 khi và chỉ khi hai chữ số cuối hợp thành chia hết cho 4 (đây cũng là cách biết xem năm nào là năm nhuận, vì năm nhuận sẽ chia hết cho 4

VD: 2012 chia hết cho 4 vì 12 chia hết cho 4.

Advertisements
 

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: